per fer

  • securització openldap
  • cygwin amb openldap
  • apache amb autenticació ldap + owner-file

prova

articles

  • mplayer media center
  • nvidia driver
    • rotació
  • vaio

no, no penso compilar el teu kernel

un caràcter per controlar-los a tots

em sorprén la comunitat que ha crescut en tan poc temps al voltant de pando tenint en compte que és el sistema més anti-comunitari de tot el conjunt de xarxes p2p. no té sistema de cerques, no integra cap eina de xat ni de missatgeria, les descàrregues tenen caducitat i sobretot, no és lliure.

probablement l'explicació sigui la més senzilla de totes, i és que pando simplement funciona.

Discussion

KWRTE
perfer.txt · Darrera modificació: 2007/11/21 19:35 per muzzol
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0